Kære du, (english below)

| January 1, 2019 | 0 Comments

Kære du, (english below)

Et lille morgen nytårs lykkehistorie.

Prefabrikerede briller til udviklings områder af fattige mennesker.

Jeg tog med 5 styks, når jeg nu bruger selv. 4 af dem passer til min familie, så de nu kan se meget bedre.

Ellyssee og jeg vil forsøge at udvide dette.

Måske kan du sprede en lille historie om hvordan vi kan hjælpe med at bringe få præfabrikerede briller til de fremvoksende områder, hvor så mange ikke har penge til optikere eller specialfremstillede briller.

Vi forsøger nu lokalt og lade andre prøve disse, og så sender jeg (probono) så langt det går.(måske forhandle aftale med fabrikanter)

In english

Dear you,

A little morning New Year’s happiness story.

Prefabricated glasses for development areas of poor people.

I took 5 pieces when I was using myself. 4 of them fit my family so they can now look much better.

Ellyssee and I will try to expand this.

Perhaps you can spread a little story about how we can help bring few prefabricated glasses to the emerging areas where so many don’t have the money for opticians or custom-made glasses.

We are now trying locally and letting others try these, and then I send (probono) as far as possible (maybe negotiate agreement with manufacturers)

Any thoughts or comments, contacts welcome :)

Warm regards
Jan B Frederiksen

Conscious Living * (Www.thestartopeace.org)
D: +45 51614993

for easy donating and
payments, please use
paypal.me/thestar2peace

thank you :)

Skype Janbfrederiksen

Category: Uncategorized

About the Author ()

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *